...tekster
kaj betyder `og', så meget vil vi dristige os til at oplyse.

...matricen.
5#5 betegner mængden af esperantoord.

...punkter
med det n-periodisk punkt, x menes selvfølgelig, at 6#6.

...funktionssætning
Jeg ikke kunne finde på et indholdsfyldt eksempel, hvorfor jeg har stjålet et eksempel fra Andersen & Bohr.

...tilfældet
For eksempel afslører et kig i noterne til 1MA og 2MA, at eksistens og entydighed af løsning til lineære differentialligningssystemer, Brouwers sætning, Mazur-Ulams sætning, eksistens af Lebesgue-integralet, transformationssætningen mm. ikke bevises, hvor de bruges.

...|RUM|.
Set i lyset af, at der var snak om, at matematikernes rushold skulle kapre Det absolutte Rum og tilføje et par streger, så det blev et normeret rum ||RUM||, og at nogen måske ønsker et 92#92 (vektorrum), kunne vi måske lave et stort kompromis, og kaldet det et Banach-rum!

...Mathematics'',
Gengivet i antologien The World of Mathematics.

...differensrække.
En sådan er af formen 136#136, hvor summen som bekendt er 137#137

...linial.
Gauss viste, at en regulær n-polygon kan konstrueres med passer og linial, hvis og kun hvis n er et produkt af forskellige Fermat-primtal (dvs.\ primtal af formen 138#138, dvs. 139#139) og en faktor 140#140

...rester.
Lad r,m være naturlige tal, hvor m ikke deler r. Hvis der findes et naturligt tal x, så 141#141 (mod m), så siges r at være en kvadratisk rest af m. Spørgsmålet er nu: For givet m, for hvilke r er da en kvadratisk rest af m, dvs. for hvilket r kan ligningen 142#142 (mod m) løses. Det viser sig, at man kan nøjes med at betragte det tilfælde, hvor r og m er primtal. Reglen om kvadratiske rester siger nu, at for paret af kongruenser 143#143 (mod p) og 144#144 (mod q), hvor p og q er primtal, da er enten begge kongruenser løsbare eller begge uløselige, pånær hvis både p og q giver resten 3 ved divison med 4, i hvilket tilfælde den ene kongruens kan løses, mens den anden er uløselig. Gauss var så begejstret for denne sætning, at han i løbet af sit liv gav otte forskellige beviser for den.

...Pfaff
Pfaff var dengang Tysklands bedst kendte matematiker

...Jupiter.
Til ærgrelse for bl.a. Hegel, som offentlig ånså eftersøgningen af flere planeter, efter at den syvende planet Uranus i 1781 var blevet opdaget, for latterlig (jf.\ talmystik).

...n.
Min løsning af problemet involverer kun papir og blyant og hverken logaritmetabeler, regnestok, lommeregner eller computer. Måske findes der en dette-kan-gøres-i-hovedet-mens-man-vasker-op-løsning.

...rational?
Vink: Svaret er ``Ja''.

Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995