next up previous
Next: NA (2 pkt.) Up: Kursernes indhold Previous: MT (2 pkt.)

RT (2 pkt.)

Repræsentationsteori for udvalgte endelige grupper, eksponentialafbildningen, Lie-algebraer og repræsentationsteori for udvalgte matrixgrupper (f.eks. , ). Dette kursus kan med fordel tages af fysikere og kemikere, der her kan få et ordentligt fundament for forståelse af f.eks. krystalstrukturer og spin-repræsentationen af partikler.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995