previous up next
Foregående: Litteratur Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

Stone-Weierstrass's sætning Del II

Kennie Nybo Mortensen

Fra sidst fandt vi, at mængden af polynomier P på [a,b] ligger tæt i tex2html_wrap_inline1328 , når sidstnævnte udstyres med den uniforme norm.

I denne del vil vi undersøge tex2html_wrap_inline1328 og P nærmere og finde ud af væsentlige egenskaber, som vi vil bruge til videre generalisation.

Læsere, der kun kender til metriske rum, kan bare læse ``metrisk rum'', når der står ``topologisk rum''.

Det er velkendt, at tex2html_wrap_inline1328 er et reelt vektorrum. Med punktvis multiplikation er det også en ring, og for tex2html_wrap_inline1336 og tex2html_wrap_inline1338 er tex2html_wrap_inline1340 . Man siger, at tex2html_wrap_inline1328 er en algebra. Det er heller ikke svært at indse, at P er en algebra, og da tex2html_wrap_inline1346 , siger man, at P er en delalgebra af tex2html_wrap_inline1328 .

[Øvelse] Lad X være et topologisk rum og lad A være en delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 . Vis, at tex2html_wrap_inline1358 igen er en delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 .

Vi ser nu på funktionerne 1 og x. Det er klart, at ethvert polynomium kan opbygges af 1 og x ved multiplikation, multiplikation med skalarer og addition. Derfor kalder man tex2html_wrap_inline1370 for en frembringer for P, og man siger, at P er delalgebraen af tex2html_wrap_inline1356 frembragt af tex2html_wrap_inline1370 . Jf. øvelsen kan man med rette kalde tex2html_wrap_inline1380 for den lukkede delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 frembragt af tex2html_wrap_inline1370 . Vi kan nu omformulere Weierstrass's sætning til

[Sætning] Hvis A er en delalgebra af tex2html_wrap_inline1328 med

  1. tex2html_wrap_inline1390 ,
  2. A er afsluttet,
da er tex2html_wrap_inline1394 .

Vi er ved at fjerne os fra polynomierne, og vi skal snart se, at det er følgende egenskab ved P, der bringer os videre:

[Definition] For en mængde X og et system tex2html_wrap_inline1400 af reelle funktioner på X, siges F at separere punkter for X, hvis for der alle tex2html_wrap_inline1408 med tex2html_wrap_inline1410 findes tex2html_wrap_inline1412 , så tex2html_wrap_inline1414 .

Bemærk, at hvis en delalgebra A af tex2html_wrap_inline1328 indeholder tex2html_wrap_inline1370 , da vil A separere punkter for [a,b].

[Definition] For tex2html_wrap_inline1426 defineres tex2html_wrap_inline1428 ved at tex2html_wrap_inline1430

Vi har brug for følgende to lemmaer:

[Lemma 1] Lad X være et kompakt topologisk rum med mere end et punkt, og lad L være en delmængde af tex2html_wrap_inline1356 med følgende egenskaber:

  1. L er afsluttet,
  2. For tex2html_wrap_inline1440 vil tex2html_wrap_inline1442 ,
  3. For tex2html_wrap_inline1408 med tex2html_wrap_inline1410 og tex2html_wrap_inline1448 findes tex2html_wrap_inline1412f(x)=a og f(y) =b.
Da er tex2html_wrap_inline1456 .

Bevis: Lad tex2html_wrap_inline1458 og tex2html_wrap_inline1460 være givet. Da L er afsluttet, er det nok at finde en funktion tex2html_wrap_inline1464 , så tex2html_wrap_inline1466 for alle tex2html_wrap_inline1468 . Hvis vi kan finde tex2html_wrap_inline1470 for alle tex2html_wrap_inline1460 , vil følgen tex2html_wrap_inline1474 konvergere uniformt mod f, dvs. tex2html_wrap_inline1478 . Konstruktionen er en øvelse i brug af kompakthed, og tricket er værd at huske. Vi holder et tex2html_wrap_inline1480 fast. For tex2html_wrap_inline1482 findes per antagelse tex2html_wrap_inline1484 , så tex2html_wrap_inline1486 og tex2html_wrap_inline1488 . Mængden tex2html_wrap_inline1490 er åben og indeholder x,y. Lader vi y gennemløbe X vil tex2html_wrap_inline1498 være en åben overdækning af X, og da X er kompakt kan denne udtyndes til tex2html_wrap_inline1504 . Sættes tex2html_wrap_inline1506 , vil tex2html_wrap_inline1508 og tex2html_wrap_inline1510 for alle tex2html_wrap_inline1512 . Nu konstruerer vi tex2html_wrap_inline1470 . Sæt tex2html_wrap_inline1516 for alle tex2html_wrap_inline1480 . tex2html_wrap_inline1520 er en overdækning af X, udtynd den til tex2html_wrap_inline1524 , og sæt tex2html_wrap_inline1526 , da vil tex2html_wrap_inline1528 og tex2html_wrap_inline1530 . tex2html_wrap_inline1044

[Lemma 2] For et topologisk rum X, vil enhver lukket delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 være stabil overfor tex2html_wrap_inline1538 og tex2html_wrap_inline1540 .

Bevis: Lad A være en lukket delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 . Det er nok at vise, at tex2html_wrap_inline1546 . Lad derfor tex2html_wrap_inline1548 og tex2html_wrap_inline1460 være givet. |t| er en kontinuert reel funktion, så ifølge Weierstrass's sætning findes et polynomium p', så tex2html_wrap_inline1556 for tex2html_wrap_inline1558 . Det ses, at konstantleddet for p' er mindre end tex2html_wrap_inline1562 , fjerner vi det, og kalder det nye polynomium for p, vil tex2html_wrap_inline1566 for tex2html_wrap_inline1558 . Da A er en algebra må tex2html_wrap_inline1572 , specielt må tex2html_wrap_inline1574 for alle tex2html_wrap_inline1480 , dvs. tex2html_wrap_inline1578 . Vi kan altså approksimere |f| vilkårligt godt med funktioner fra A, og da A er afsluttet, må tex2html_wrap_inline1586 . tex2html_wrap_inline1044

Vi er nu endelig klar til at bevise

[Teorem (Stone-Weierstrass's, reel version)] Lad X være et kompakt topologisk rum, og lad A være en afsluttet delalgebra af tex2html_wrap_inline1356 , som separerer punkter og indeholder 1. Da er tex2html_wrap_inline1596 .

Bevis: Hvis X kun består af et punkt, da er alle funktioner på X konstante, og da tex2html_wrap_inline1602 , og A er en algebra, vil tex2html_wrap_inline1596 . Ellers kan vi bruge vores to udmærkede lemmaer; vi skal bare vise, at for tex2html_wrap_inline1408 , med tex2html_wrap_inline1410 , og tex2html_wrap_inline1448 , findes en funktion tex2html_wrap_inline1548 , så f(x)=a og f(y)=b. Da A separerer punkter, findes en funktion tex2html_wrap_inline1622 , så tex2html_wrap_inline1624 . Sæt nu tex2html_wrap_inline1626 , så vil f opfylde det ønskede. tex2html_wrap_inline1044

Bemærk at Weierstrass's sætning er indeholdt i Stone-Weierstrass's sætninggif.

Læg specielt mærke til, at vi kun har brugt noget algebra, samt lidt topologi for at vise Stone-Weierstrass's sætning, hvor det var en del mere besværligt at vise Weierstrass' sætning direkte. Sådan er det tit i den virkelige verden: ved at studere overordnede strukturer, kan man i mange tilfælde få nemme beviser for klassiske sætninger. Tænk f.eks. på beviset for, at en kontinuert reel funktion på et afsluttet og begrænset interval, har såvel en største- som en mindsteværdi. (2MA/2AN p. I.6.4 ). Det er besværligt at vise direkte; men vha. kompakthed fylder beviset 2 liniergif.

Her slutter så del II af III, jeg har tænkt mig at stoppe føljetonen her. Den sidste generalisering til lokalkompakte rum er interessant, men bidrager ikke videre til ovenstående diskussion. Læs selv videre i [1] pp. 160-167 eller [2] pp. 125-146 (Meget kortfattet).


previous up next
Foregående: Litteratur Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

famos@math.ku.dk
Thu May 30 23:14:01 MET DST 1996