previous up next
Foregående: Litteratur Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Matematikseminar 1996

Opgaveløsninger

Tal

Den rigtige måde at parre tallene sammen på er: tex2html_wrap_inline1632 , 19!=121645100408832000, tex2html_wrap_inline1636 , tex2html_wrap_inline1638 , tex2html_wrap_inline1640 , tex2html_wrap_inline1642 , tex2html_wrap_inline1644 , tex2html_wrap_inline1646 .

Den rationelle tænker

Umiddelbart kunne man tro, at den bedste strategi ville være at slå med en terning med sider som det forventede antal deltagere, men den korrekte strategi er at slå med en terning med et antal sider som tex2html_wrap_inline1648 gange det forventede antal deltagere, og hvis man får 1, indsender man tallet 1. Hvis man slår noget andet end 1 gør man ingenting. Dette maksimerer præmiesummen i forhold til sandsynligheden for at ingen indsender overhovedet. Det forventede antal deltagere bliver man nødt til at gætte sig til, f.eks. ud fra Scientific Americans oplag.famos@math.ku.dk
Thu May 30 23:14:01 MET DST 1996