previous up next
Foregående: Generaliserede Julia- & Mandelbrotmængder Op: FAMØS december 1996 Næste: Alle ulige tal er

Litteratur

1
Jesper Frandsen: Kaos og fraktaler, Systime A/S, Viborg 1992.famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996