previous up next
Foregående: Leder Op: FAMØS december 1996 Næste: Matematik på Internet

Mindeord over Niels Vigand Pedersen
(12.3.1949 - 24.11.1996)

Ved universitetslektor, dr. scient. Niels Vigand Pedersens død i en alder af 47 år har Københavns Universitets Matematiske Institut mistet en højt værdsat medarbejder, en inspirerende forelæser og en forsker af internationalt format.

Efter studier ved Københavns Universitet og ved University of Pennsylvania inden for emnet Lie grupper, erhvervede han kun 33 år gammel den naturvidenskabelige doktorgrad og blev ansat som lektor i matematik på Danmarks Tekniske Universitet. I 1986 blev han lektor ved Københavns Universitets Matematiske Institut.

I sine forelæsninger formåede Niels Vigand Pedersen at formidle svært tilgængeligt stof på en meget inspirerende måde, og han præsenterede matematikken med en grundighed og glæde, som de studerende satte stor pris på. Som anerkendelse modtog han i 1994 Det Naturvidenskabelige Fakultets undervisningspris i matematik.

I 1993 valgtes Niels Vigand til institutleder, og han stod overfor den vanskelige opgave at skulle udfylde intentionerne i den nye universitetslov. Med sine visioner ikke mindst på edb-området lykkedes det ham at opbygge en velfungerende struktur, og hans hyggelige og imødekommende natur var medvirkende til at skabe den tillid, der er nødvendig for at opnå resultater i forhandlinger. Han vidste, hvad han ville, og formåede som sikker rorgænger at fastholde sine beslutninger uanset ydre pres.

Hans forskning vedrørende opløselige Lie grupper er værdsat verden over. Han indså på et tidligt tidspunkt mulighederne i at supplere traditionel matematisk forskning med udnyttelse af computere. Umiddelbart før udnævnelsen til institutleder opnåede han nye banebrydende resultater, som han så frem til at arbejde videre med, så snart tiden tillod det.

Det kom som et stort chok for alle medarbejdere, da Niels for cirka et år siden med få dages varsel måtte gennemgå en alvorlig operation. Efter en uendelig svær tid kunne man spore en vis optimisme, og Niels genoptog i september den undervisning, som han selv og studenterne satte så stor pris på. Det var en dyb sorg, at kræfterne ikke slog til, og vores medfølelse samler sig om Niels's hustru Maria og børnene Andreas, Kathrine og Louise.

Christian Berg


previous up next
Foregående: Leder Op: FAMØS december 1996 Næste: Matematik på Internet

famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996