previous up next
Foregående: Jul i Op: FAMØS december 1996 Næste: Emmy Noether

Kuriosum til Morten Weis' artikel
i sidste nummer af Famøs

Jakob Nielsen


Morten Weis brugte i sidste nummer zeta-funktions regularisering til at beregne summen af de naturlige tal. Vi vil her i stedet beregne summen af de naturlige tal ved at bruge en `eksponentiel regularisering'. Det gøres ved at indføre en funktion f(z) defineret for Re(z)>0 (og analytisk i dette område) på denne måde:

equation367

Tager vi grænseovergangen tex2html_wrap_inline1530 i f(z), får vi formelt summen af de naturlige tal ud.
Den eksplicitte form af f(z) kan bestemmes ved følgende regning:

eqnarray372

Vi har nu fundet den eksplicitte form af f(z) og ønsker så at studere grænseovergangen tex2html_wrap_inline1530 . Idet tex2html_wrap_inline1540 har rækkeudviklingen tex2html_wrap_inline1542 , fås

equation401

Altså har vi:

eqnarray411

Vi får altså som ventet en divergens for tex2html_wrap_inline1530 . Denne divergens `renormaliserer' vi nu væk, og står så tilbage med den endelige del, som netop er tex2html_wrap_inline1546 for tex2html_wrap_inline1530 . Efter renormalisering har vi altså den ønskede relation:

equation432

Der er åbenbart et eller andet universelt ved tallet tex2html_wrap_inline1546 , når man summerer de naturlige tal......!?famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996