next up previous
Next: TeXLaTeX, LaTeX2e Up: No Title Previous: Konklusion

Juhue! Er der en læser til stede?!

af Jette Randløv

Først og fremmest: Tak til de 36 studerende og den ene VIP, der afleverede spørgeskemaerne. En læser spørger, hvad man kunne vinde ved at besvare skemaet. Ganske simpelt: Et bedre FAMøS!

Hvad fandt vi så ud af? Gennemsnitlig tilbagelagt studietid for de studerende, der havde afleveret: 2,9 år (hvilket egentlig er overraskende meget).

Kurser bestået: mat 1 : 88%, mat X : 36%, mat 2 : 66%, mat 3 : 27%, stat0 : 31%, stat1 : 14%, stat2 : 8% og øk 1 : 22%

Og hvor godt er FAMøS så? Tja, FAMøS er 1.94 når 1=super, 2=godt, 3=mindre godt og 4=elendigt. FAMøS er 2,70 hvad angår sværheden, når 1=uforståeligt, 2=svært, 3=nemt og 4=trivielt. Gennemsnit af ønsket længe af side-9-sætningen var 3.5 sider. Besvarelserne var ikke Gauss-fordelte, og medianen ligger nærmere 2 sider.

Vi vil ikke trætte læserne med resten af resultaterne, men vi har studeret dem og vil forsøge at indrette bladet derefter i fremtiden og bruge nogle af alle de gode forlag til fremtidige artikler.

Det har egentlig sin charme at læse spørgeskemabesvarelser. Der er en mat-fys'er, der excellerer i halve krydser. En 1MA-fan, der har udfyldt ved brug af 'er. Og en del læserer har konsekvent afkrydset ``for lidt'' rubrikken; mange tak, vi udkommer gerne med 44 sider den første hver måned ...

5 læsere ønsker mere sladder. Sladder? Hvad vi I dog høre sladder om? Hvad integraltegnet og summationstegnet har for, når mørket falder på? Hvordan og berører hinanden tæt og ofte? Hvordan man boller funktioner? (Den plejer da at være morsom i gymnasiet.) Jamen altså,

nej!
Og det af to grunde: Redaktionen ønsker ikke at sænke niveauet af FAMøS, og endelig er der ingen fra redaktionen, der har fingeren dybt nok i jorden/dyndet til at kunne skrive en sladderspalte.

Spørgeskemaerne viste en tendens meget tydeligt. Mat-øk'erne er gennemgående ikke særligt tilfreds med bladet og efterlyser mere mat-øk-stof. Mat-fys'erne og vores helt store læsergruppe fys-mat'erne (30% af besvarelserne -- glup!), derimod er gennemgående glade for bladet. Det giver et redaktionen noget at rynke pande over: Skal vi skrive for vores egentlige målgruppe eller for dem, der faktisk læser bladet? Faktisk kan vi fra den nuværende redaktions side ikke gøre særlig meget for at ændre stilen til en mere mat-øk-venlig af den simple grund, at igen fra redaktionen ved noget som helt om øk. Med andre ord, hvis der skal gøres noget, må vi appellerer til vores læsere:

Juhue! Mat-øk'ere, er der en ny redaktør til stede?

En del klagede over manglende tilpas-rubrik på spørgeskemaet og endnu flere gik over til selvtægt og lavede en selv. Der var faktisk en grund til, der ikke var nogen tilpas-rubrik: Vi regnede ikke med at få særlig mange besvarelser; og 30 ens afkrydsninger til alle tilpas-rubrikkerne ville kun fortælle os, at vi var enorm kedelige. Derfor tvang vi folk til at tage stilling. (Uha!)

Det er kun tilbage at undre sig over, at ingen har klaget over antallet af fodnoter i lederen. Der var 3.next up previous
Next: TeXLaTeX, LaTeX2e Up: No Title Previous: KonklusionRasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995