next up previous
Next: Juhue! Er der Up: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Previous: Det faglige indhold

Konklusion

Matematik konkurrencerne er et godt supplement for den interesserede og dygtige elev, der undertiden må kede sig lidt i gymnasiet (postulat: den nye reform, som har fået flere til at vælge højt niveau i matematik, har ikke gjort dette bedre). Efter en deltagelse i Georg Mohr konkurrencen kan eleven så enten sige ``nej, det er ikke noget for mig'' eller vende tilbage med ny inspiration og motivation. Jeg mener, det er nødvendigt, at Danmark deltager i de internationale konkurrencer. Dels er det meget inspirerende og lærerigt for de få heldige, som udtages, dels er det en god gulerod i Georg Mohr konkurrencen.

Endelig vil jeg gerne drage en parallel til de præmieopgaver, som findes på en del af bachelorkurserne (bla. har der været sådanne på 1LA, 2AL, 2MA og Stat 1A). Disse opgaverne lider ikke af de samme skavanker som matematikkonkurrencernes opgaver. Specielt er det værd at fremhæve, at man har ubegrænset (i det mindste lang) tid til at løse præmieopgaverne. Dvs. man har tid til den fordybelse, som kan sætte ekstra perspektiv på kurserne/pensum. Derfor er det også skræmmende, at så få forsøger at løse disse opgaver (eneste undtagelse har været opgaven på 1LA, hvor man har været bedre til at reklamere). Hvad er det, som man er bange for? For at man ikke kan løse opgaven... og hvad så? Eller har man ikke tid udover den daglige undervisning?Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995