next up previous
Next: Revision af matematikuddannelsen Up: Leder Previous: Leder

Gerd Grubb---ny professor

I dette semester er der sket en begivenhed af stort format: Matematisk Institut har fået en ny professor. Gerd Grubb blev pr. 1. juli indsat i hvervet. Dermed er der fem professorer ved MI: Christian Berg, Gerd Grubb, Christian U. Jensen, Gert Kjærgård Pedersen og Jørgen Tind.

Gerd Grubb er kendt for sit store arbejde med differentialligninger og sin indsats på fagene 2MA, 3MA og 4MA. Endvidere forlyder det, at hun er en dygtig sænke-slagskibe-spiller med pentominobrikker.Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995