next up previous
Next: Den unge K's Up: Leder Previous: Gerd Grubb---ny professor

Revision af matematikuddannelsen

Efter forå rets rapport om matematikstudiet, udfærdiget af den såkaldte Advisory Group, er der lagt op til, at der skal gøres noget ved matematikstudiet.

Der er blevet nedsat et udvalg til at kigge på sagen. Der er meningen, der skal ske noget i en fart: Udvalget forventes at kunne præsentere en skitse til en revideret førstedel allerede i slutningen af januar.

Der er på forhånd skabt stor interesse for rapporten, idet institutbestyrer Niels Vigand Pedersen har valgt ikke at offentliggøre den. Dette har haft den positive effekt, at folk har været meget nysgerrige. Denne interesse skulle gerne udmøntes i handling. Folk, der går rundt med gode ideer må komme frem med dem nu.

Udvalget skal først og fremmest beskæftige sig med førstedelen. Her er der mange muligheder for ændringer. Skal vi for eksempel beholde den faste struktur på de første to år? Skal vi have flere projekter? Eller skal der indføres flere valgfri kurser, så man f.eks. kan få mere algebra? Mere talteori? Skal målteorien skæres fra 2MA? Er der nogle emner, der burde undervises i på førstedelen, som ikke tilbydes nu?

Et andet spørgsmål er, hvad der skal ske med bachelor-uddannelsen. Den har indtil nu ikke været videre succesrig. Selv om en matematik-bachelor allerede er særdeles velkvalificeret til f.eks. gymnasiejobs---og det er trods alt her, hovedparten af matematikerne ender---er der ikke megen lyst til at stå af efter tre år. Kan vi gøre noget ved det? Er grunden, at førstedelen ikke er alsidig nok? Eller skal årsagen søges et helt andet sted?

Et andet centralt spørgsmål er, om vi skal lave en ren matematik-linie---altså et studium uden sidefag. Eller skal man vælge et kompromis, hvor man giver mulighed for at læse flere kurser allerede på første år, så Mat1 ikke længere er på kun 8 punkter, men blev udvidet med flere kurser? Disse kunne så tages på første år eller senere, afhængig af hvordan det passer med et eventuelt bifag.

Spørgsmålene er mange, og svarene er ikke entydigt bestemte. Fra redaktionen vil vi opfordre alle til at tage del i diskussionen og bidrage til at gøre studiet bedre.next up previous
Next: Den unge K's Up: Leder Previous: Gerd Grubb---ny professorRasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995