next up previous
Next: Dominobrikker Up: Løsninger på (nogle) Previous: Løsninger på (nogle)

Terning

En rundsav kan naturligvis kun foretage plane snit, men det er tilladt at flytte rundt på stykkerne før hvert snit foretages. Men uanset hvor snedigt man arrangerer stykkerne, så skal der mindst bruges 6 snit. Thi betragt den ``minderste'' af de 27 småterninger. Den har 6 sideflader, som skal skæres fri, og idet man højst kan skære én af dem fri i hvert snit, så skal man mindst bruge 6 snit. Og for pedanterne: det kan (klart) gøres i 6 snit.

Én af vores læsere mener, at opgaven er uløselig. Til støtte for dette synspunkt henter han hjælp fra følgende opgave stillet af Charles Lutwidge Dogdson, bedre kendt som Lewis Carroll:

Svaret bringes i slutningen af ``Området''.Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995