next up previous
Next: Terning Up: No Title Previous: Rekreativt Område!

Løsninger på (nogle) af sidste nummers opgaver.

I sidste nummer stillede vi tre opgaver, hvoraf de to er særdeles lette.

Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995