next up previous
Next: Løsninger på (nogle) Up: No Title Previous: The Nature and

Rekreativt Område!

af Bo Markussen og Jette Randløv

Først et par rettelser til sidste nummer: I mit løsningsforslag til talrebussen er der er par kvadratrødder, som skal forlænges. Således er fuldstændigt ukorrekt, mens er en god løsning. Tilsvarende er .Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995