next up previous
Next: Konkurrencerne Up: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Previous: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi.

Indledning

Det er ikke længere ``forbudt'' at konkurrere i Danmark. Således er også matematikkonkurrencer begyndt at spøge rundt omkring. Jeg vil i denne artikel se lidt nærmere på den danske Georg Mohr konkurrence i matematik og på Danmarks deltagelse i internationale matematikkonkurrencer. For 3 år siden deltog jeg selv i den første Georg Mohr konkurrence og var senere med på det danske hold til den Internationale Matematik Olympiade. Jeg vil således ind imellem tage udgangspunkt i min egen oplevelse af disse konkurrencer. I sommers besøgte jeg den danske træningslejr i Sorø.Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995