next up previous
Next: Sværhedsgrad og eksempler Up: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Previous: Indledning

Konkurrencerne

De nedenfor omtalte konkurrencer er for gymnasieungdommen i bredeste forstand, dvs. gymnasie, HF, HTX og HHX. Deltagerne må ikke være fyldt 20 år og må ikke være immatrikuleret ved en højere læreanstalt.

I 1991 afholdtes Georg Mohrgif konkurrencen for første gang. Rent praktisk foregår konkurrencen ved at deltagerne får fri fra den daglige undervisning i 4 timer, hvor de så skal regne et opgavesæt. Formålet med konkurrencen er ``at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigeste elever med opgaver, der i sværhedsgrad og tema ligger udover det, som de møder i den daglige undervisning''. Georg Mohr konkurrencen er vokset voldsomt. I 1991 deltog 111 elever fra 47 skoler, i 1992 293 elever fra 80 skoler, i 1993 418 elever fra 96 skoler og i 1994 721 elever fra 123 skoler. Georg Mohr er en konkurrence for bredden, hvor alle deltagere helst skal kunne regne mindst en opgave. Således er mætningspunktet for Georg Mohr nok nået, idet 194 ud af de 721 elever, som deltog i 1994, ikke kunne dette.

De elever, som klarer sig bedst (i år lå grænsen ved 14 point ud af 20 mulige, hvilket svarede til 19 elever), bliver inviteret til et vinderseminar. Dette foregår ved en højere læreanstalt, hvor der er foredrag, opgaveregning og en festliggørelse af årets vindere. I år foregik dette på DTU. Seminaret fungerer også som en forberedelse til den Nordiske Matematikkonkurrence (afholdtes første gang i 1987). Hvert land i Norden må stille med maksimalt 20 elever til denne konkurrence, der ligesom Georg Mohr konkurrencen er individuel og afholdes lokalt på deltagernes egne skoler. På baggrund af den nordiske konkurrence udtages deltagere til den Internationale Matematikolympiade (IMO) og til Baltic Way konkurrencen. De udtagne elever sendes på et 4 dages træningsophold. Dette har siden 1992 foregået på Sorø Akademi.

IMO er efterhånden et gammelt foretagende. Matematikolympiaderne, som afholdes hvert år, startede i 1959 på rumænsk initiativ. Det første år deltog 7 lande fra den daværende østeuropæiske blok. Siden er antal deltagende lande vokset med bla. Finland (1965), Sverige (1967), Norge, Island (1984) og Danmark (1991). I 1993 deltog 412 elever fra 72 lande verden over. IMO afvikles en uge i sommerferien. I år fandt IMO sted i Hong Kong. Unge matematiske talenter verden over samles således. ``Formålet med IMO er ikke at finde den ``bedste unge matematiker'', men at stimulere interessen for matematik og skabe venskabelige kontakter deltagerne imellem.''gif IMO er også individuel konkurrence, hvor enkeltpræstationer belønnes (ca. 50% af deltagerne får medaljer).

Baltic Way konkurrencen er ganske ny (startet efter 1991). Som navnet antyder er konkurrencen for østersølandene. Baltic Way adskiller sig væsentligt fra de andre konkurrencer derved, at det er en holdkonkurrence. Hvert land stiller med et hold på 5 personer, som så skal løse et opgavesæt i fællesskab. Idet Baltic Way afholdes i efteråret er det typisk 2.g'ere, som udtages til denne (dvs. de er 3.g'ere, når de deltager).next up previous
Next: Sværhedsgrad og eksempler Up: Matematikkonkurrencer i gymnasieregi. Previous: IndledningRasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995