next up previous
Next: Esperanto Up: No Title Previous: No Title

Leder

Vi er kommet på Det Kongelige Bibliotek og har fået et International Standard Serial Number: ISSN 1395-2145. Vi synes lige, I skulle vide det. Vi er nemlig ret stolte over at være blevet et rigtigt tidstrift. Med lidt held kommer vi også på Matematisk Bibliotek (hvilket vi skulle have været fra starten af!) Det eneste væsentlige, vi mangler nu, er, at der også er en Famøs-redaktion om to år, når den nuværende redaktion ikke er her længere.

Famøs udkommer nu også i en elektronisk udgave. WWW adressen er:

http://www.math.ku.dk/~rbhfamos/famos/index.html

Vi har desværre ikke fået lavet en rigtig hypertekstudgave af Famøs endnu. Indtil videre findes kun de sædvanlige dvi og PostScript filer. Vi har heller ikke fået scannet vores tegninger ind endnu, så indtil videre er der nogle sjove tomrum i nogle af artiklerne.

I den elektroniske form er forløbig udkommet en enkelt artikel fra december 1992 og hele december 1994 nummeret. Når du læser disse linjer, skulle dette nummer også være elektronisk tilgængeligt både fra Famøs hjemmesiden og direkte http://www.math.ku.dk/~rbhfamos/famos/95marts/index.html

På vores hjemmeside finder man yderelige referencer til andre hypertekster om matematik, men desværre er det alt. Forslag til vores hjemmeside er meget velkomne.

For nogen tid siden bragte vi artiklen ``Nu får vi gode råd''. Det viste sig at være den første artikel i en føljeton, som nu kulminerer med en artikel om den nye studieordning. (Eller gør den -- hvilke ting kan ikke fremtiden bringe?) Vi bringer en redegørelse med kursogrammer og en oversigt over de nye kurser.

Endelig en pinlig undskyldning som vores sorte samvittighed tvinger os til at fremkomme med. Vi kan ikke stave! Vi præsterede i forrige nummer i ukoordineret samarbejde at stave til ``Lewis Carroll'' på ikke mindre en tre forskellige måder. Ups!Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995