next up previous
Next: An 2 (4 Up: Kursernes indhold Previous: Kursernes indhold

An 1 og LA 1 (i alt 8 pkt.)

Fremover skal der som nævnt ovenfor være et tæt samspil mellem analysen og algebraen på første år. Kurserne omfatter, ud over det nuværende pensum en introduktion til bevisførelse, mængder og afbildninger, vektoranalyse, Fourier-rækker, den inverse funktions sætning samt endelige grupper og elementær talteori.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995