next up previous
Next: SS (2 pkt.) Up: Kursernes indhold Previous: An 1 og

An 2 (4 pkt.)

Dette kursus ligner dele af 2MA. Det består af topologi og metriske rum, fixpunktssætninger og differentialligninger, operatorer på Hilbertrum, Fourierrækker og -transformationen samt Sturm-Liouville teori.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995