next up previous
Next: Al 2 (4 Up: Kursernes indhold Previous: An 2 (4

SS (2 pkt.)

Statistik og sandsynlighedsregnig. Dette svarer i store træk til det nuværende 3SS, dog med den svækkelse, at det ikke længere har målteorien at bygge på.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995