next up previous
Next: KF (2 pkt.) Up: Kursernes indhold Previous: SS (2 pkt.)

Al 2 (4 pkt.)

Dette kursus er meget lig 2AL. Det omfatter ud over det nuværende pensum Sylows sætninger, anvendelser af algebraen i kodningsteori og konstruktioner med passer og lineal (terningens fordobling &c.)Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995