next up previous
Next: Al 3 (4 Up: Kursernes indhold Previous: Al 2 (4

KF (2 pkt.)

Holomorfe og meromorfe funktioner, sum- og produktfremstilling af klassiske funktioner, Möbius-transformationer samt introduktion til elliptiske funktioner og Riemann-flader.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995