next up previous
Next: GT (2 pkt.) Up: Kursernes indhold Previous: KF (2 pkt.)

Al 3 (4 pkt.)

Grundlæggende Galois-teori samt talteori, f.eks. faktorisering i primidealer, Dedekind ringe, kvadratisk reciprocitet og Diophantiske ligninger.



Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995