next up previous
Next: MT (2 pkt.) Up: Kursernes indhold Previous: Al 3 (4

GT (2 pkt.)

Generel topologi: Mængdeteori (udvalgsaksiom, kardinaltal), topologiske rum, adskillelsesaksiomer (Uhrysohn og Tietze), kompakthed (Tychonoff), Baires kategorisætning, homotopiteori (fundamentalgruppe, overlejringsrum og sammenhæng af mængde).Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995