next up previous
Next: Store tal Up: Kursernes indhold Previous: AG (2 pkt.)

MH (2 pkt.)

Matematikkens historie. Samme almentdannende pensum som nu. Men projekarbejdet, der tidligere talte 1 punkt, er nu frivilligt, så man kan skrive 1--4 punkters projekt i faget.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995