next up previous
Next: Famøse tal Up: Rekreativt område Previous: Rekreativt område

Løsning til kabale opgaven

Der findes oplæg, som ikke kan løses. I det følgende eksempel kan man kun flytte fire kort op i de fire ledige celler, så er der intet mere at gøre. Oplægget består af fire af to slags kolonner, som følger. Farven for kortene er underordnet.

Kortene i parenteser kan ombyttes.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995