next up previous
Next: Pænestegrimmeste, letteste Up: Rekreativt område Previous: Løsning til kabale

Famøse tal

Dette nummer af Famøs er det første nummer i det nye år. Faktisk er 1995 er bemærkelsesværdigt årstal, hvis man ellers har de talteoretiske briller på. Vi starter med en lille definition: Definition. Et fircifret tal , hvor for og kaldes famøst hvis

Tallet 1995 er famøst. Der gælder nemlig, at og at . Da 1995 er ikke det eneste famøse årstal, er den første opgave at finde de øvrige. Med en lidt anden notation, skal man finde fircifrede tal , hvor og . Der er naturligvis andre løsninger end de trivielle ().

Når de ikke-trivielle, famøse tal er fundet, kan man bemærke, at de har et særligt forhold til talene 8, 6, 5 og 2. Den anden opgave er at forklare dette.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995