next up previous
Next: Om dette dokument Up: No Title Previous: Niels Vigand hædret

Løsninger til opgaver i forrige nummer

Desværre havde der indsneget sig nogle grimme trykfejl i opgaven med de Famøse tal. Der skulle naturligvis have stået:

Definition. Et fircifret tal , hvor for og kaldes famøst hvis

De fire ikke-trivielle famøse tal er 1248, 1664, 1995 og 4998, der---som den dovne opgavestiller har gjort---kan findes vha. en computer. Det interessante er imidlertid, at de alle ligger tæt på for n=8,6,5,2. Vi har nemlig, at

De tre første ikke-trivielle famøse tal har , så er heltallig, nemlig 8, 6 og 5. Det sidste har k=2 og , så .

Det næste tal i følgen 61 52 63 94 46 er 18. Dette kan indses på følgende grimme måde. Tag differencen mellem to tal, der står ved siden af hinanden, to gange:

Som det tydeligt fremgår er 46 ``forkert.'' Hvis 20-mønsteret skulle have passet, skulle der have stået 145 -- men det passer jo til gengæld fint: 46 er 145, hvor man har flyttet lidt på 1-tallet. Det næste tal i rækken er således 145 + 71 = 216, det vil sige 18, da vi leger med på legen.

Den pæneste måde at løse opgaven er at ombytte første og andet ciffer. Så fremkommer kvadratfølgen. Heri er næste tal 81, dermed er følgens næste tal 18.

Opgaven gik ud på at finde n, når = 10.888.869.450.418.352.160.768.000.000, på den letteste måde: Tallet ender på 6 nuller, så . Ved at multiplicere tallene fra 1 til 29 og kun beholde det sidste ciffer, som ikke er et nul, fås at dette tal er 4 for 25!, 26! og 28!, det er 8 for 27! og 6 for 29!. Dermed kan vi slutte at n = 27.

Digitalurs-opgaven: Fænomenet er, at alle cifre viser det samme. Klokken er 22:22.

De irrationale tal: Ja, der findes irrationale tal a,b hvor er rational. Det er ikke klart (i det mindste ikke for mig), om er irrational. Men hvis er rational, vil opfylde kravet, hvis ikke, da passer og .next up previous
Next: Om dette dokument Up: No Title Previous: Niels Vigand hædretRasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995