next up previous
Next: Løsninger til opgaver Up: No Title Previous: Logik i myreland

Niels Vigand hædret

Bag en dør på herretoilettet gemmer sig en loge: Matematisk Kaffeloge. Logen gav i år sin ærespris til Niels Vigand Pedersen, institutbestyrer og forelæser på Mat 2MA Prisen gives hvert år til en person på Københavns Universitet, som har virket fremmende for matematikkens udbredelse. Niels Vigand Pedersen fik prisen for sine medrivende 2MA forelæsninger.

Den sølvskinnende pokal---kaffelogens æreskop---og tilhørende fri kaffe blev overrakt ved en ceremoni onsdag den 17. maj.

Matematisk kaffeloge har til daglig deres virke bag en dør på herretoilettet på 2. sal. Logens erklærede formål er, udover at uddele æresprisen, at drikke denne kaffe. Selv om det ud fra denne beskrivelse lyder utroligt, er der faktisk ikke-mandlige medlemmer i logen! Det lille rum rummer remedierne til at brygge god, stærk kaffe---tilmed billigere end kantinens.

Logen


Rasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995