next up previous
Next: Paradokser Up: No Title Previous: Hvad den nye

Matematisk 3.års/2.dels-seminar, 31/8--3/9 1995

Hvert år, sidste weekend før efterårssemestret begynder, afholder vi et seminar for de nye 3.års/2.dels-studerende på matematik. Seminaret er en lejlighed til at blive orienteret om livet på tredje år og fremefter, til at få information om de enkelte kurser og til at lære sine medstuderende at kende.

Hovedparten af seminaret vil forløbe med socialt samvær og med lærernes foredrag om deres kurser. Derudover vil der være enkelte oplæg om andre emner: bachelorprojekt, fagprojekt, hvordan er det at læse på tredje år, på andendelen, som Ph.D, hvordan er det at være ansat som adjunkt/erhvervsmatematiker/gymnasielærer, etc. Bemærk (hvis du har været med på seminaret tidligere) at vi i år har forlænget seminaret en dag, sådan at der også bliver tid til andet end netop foredragene. En anden ændring i forhold til tidligere er, at vi i år vil sigte lidt bredere i foredragene end på en redegørelse for kursernes indhold; seminaret skal også være en orientering om, hvad man egentlig laver som matematiker, og om, hvordan matematik ser ud hinsides vores grunduddannelse.

I år er seminaret henlagt til Asserbo i Nordsjælland. Vi tager afsted torsdag den 31. august og kommer tilbage søndag den 3. september. Du kan tilmelde dig i perioden 3. maj til 16. maj; billetten koster 100 kroner. Billetsalget er foran notesalget, klokken 11--12:15 hver dag i perioden. Der vil nok ikke være mulighed for eftertilmeldinger, og der er kun plads til n personer i hytten, så lad være med at vente indtil du er helt sikker på at alle dem, du i forvejen kender, kommer. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så kontakt en af de nedenstående personer.

Vi ses!
Seminargruppen

Kontaktpersoner:

Calina Fuglsang-Damgaard
38886695
calina@math.ku.dk

Karen Mohr
31354590-259

Povl Aage
35364046
povl@math.ku.dknext up previous
Next: Paradokser Up: No Title Previous: Hvad den nyeRasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995