next up previous
Next: Matematisk 3.års/2.dels-seminar31/8--3/9 Up: No Title Previous: Litteratur

Hvad den nye version af matematikstudiet bringer

Redaktionen har modtaget følgende læserbrev:

Det skulle være mærkeligt, om man som matematikstuderende i disse uger ikke har hørt noget om den nye udmøntning af studieordningen (ny version, fra nu af forkortet NV), der træder i kraft i kommende efterår både for første- og andenårsstuderende. Det er nok de færreste studerende, der har kendt noget til det konkrete indhold af de nye kurser og den nye struktur, før Famøsgif i en artikel beskrev NV og de nye kursers indhold. Har man ikke undret sig inden, bør man undre sig efter, at man har læst omtalte artikel (man læser da Famøs, ikke?). For studerende, der består 2AL og 2MA til sommer, vil NV efter min vurdering bringe disse studerende, hvortil jeg selv hører, i en klemme. For ikke at lade denne påstand/formodning hænge frit i luften, vil jeg straks komme med to eksempler, som tager udgangspunkt i en studerende S, der i efteråret '95 tager kurserne 3FU og 3AL.

De to eksempler virker måske noget søgte, men de udspringer af overvejelser, som jeg har gjort mig omkring mine kommende tredjeårskurser og kurser, som jeg for breddens skyld gerne vil have på min overbygning. Jeg kan selvfølgelig have misforstået det hele, men det formoder jeg, at jeg ikke har. Jeg hører derfor gerne om mulige løsninger og alternativer i forbindelse med valg af kurser ved overgang mellem gammel og ny studieordning.

René Jensen

Studieleder Tage Gutmann Madsen har svaret:

Enhver overgang til noget nyt giver overgangsproblemer. Vi vil selvfølgelig formulere overgangsregler (de vil blive opslået samt trykt i Studiehåndbog 1995--96), men de vil naturligvis ikke klare alle problemer, endsige klare dem smertefrit. Vi bestræber os på at gøre det så godt/imødekommende som muligt.

Tage Gutmann Madsennext up previous
Next: Matematisk 3.års/2.dels-seminar31/8--3/9 Up: No Title Previous: LitteraturRasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995