previous up next
Foregående: Leder : Dette Op: Forsiden Næste: Efterlysning

Tobaksrygning i Vandrehallen

Rasmus Borup Hansen - Jette Randløv

Lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende:

§6. Tobaksrygning er ikke tilladt på statslige dag- og døgninstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tobaksrygning er dog tilladt i særlige lokaler, der er indrettet til rygere.

Stk. 3. På institutioner, hvor der ikke er mulighed for at benytte særskilte lokale for rygere, kan tobaksrygning tillades, såfremt der samtidig træffes foranstaltninger, der sikre, at ingen ufrivilligt generes af tobaksrygningen.

Ovenstående er et uddrag af loven. Som det ses, er det i strid med loven, at der er blevet tilladt tobaksrygning i dele af Vandrehallen, som jo ikke just er et særskilt lokale indrettet for rygere. Og det er vist synd at sige, at ingen ufrivilligt bliver generet af tobaksrygningen i Vandrehallen.

I Vandrehallen er der bl.a. tilladt rygning ved hovedindgangen og overfor matematisk notesalg. Hvis der overhovedet skal tillades rygning i Vandrehallen (og det kan diskuteres), er det nogle rigtigt dårlige steder, man har valgt. Ved hovedindgangen er der tæt proppet med folk -- omkring kl. 11 og kl. 12 er der ikke til at komme forbi eller få vejret -- og netop dette sted, hvor alle skal igennem, er rygeområde.

Der er også rygning-tilladt skilte overfor Matematisk Instituts notesalg. Dette er også ret uheldigt, for dette område er det eneste område, matematikerne har til at opholde sig i mellem forelæsninger. Med andre ord: Der findes ikke noget ikke-rygerområde, hvor matematikerne kan opholde sig! Kan det virkelig være rigtigt? Der er et område lige ud for matematisk notesalg med nogle nyligt opklæbede rygning-forbudt skilte. Men det generer heldigvis ikke rygerne. Desuden er der kun to meter til rygeområdet, hvor luften frit kan passere. I praksis er der ikke noget ikke-rygerområde.

I det hele taget er det underligt, at rygning er tilladt i Vandrehallen: Det står jo klart og tydeligt i loven, at det må det ikke være.

Endelig vil vi gerne af med lidt galde over de rygere, der ryger i ikke-rygerområderne. Hvor er det sølle, at I ikke gider flytte jer de to meter! Det er ulækkert, at folk ryger omkring kantinen, og det er meget irriterende for os andre, at I sidder og vifter med jeres stinkpinde over det hele. De fleste ikke-rygere bryder sig ikke om at rende rundt og være bussemænd, men vælger i stedet at ``tage hensyn'' til rygerne, selvom de føler ubehag ved at opholde sig de værste steder i Vandrehallen. Det er underligt, at rygere udviser så megen arrogance overfor deres medmennesker -- men de er jo selvfølgelig i træning med at udvise arrogance overfor deres egen krop. Det er i orden at de påtvinger deres krop den belastning -- de betaler jo alligevel en del af udgifterne ved deres senere hospitalsindlæggelse over tobaksafgifterne. Problemet er, hvad de påtvinger andre, som ikke ryger.

Kun en fjerdedel af de studerende i dag er rygere, men de skal altså have lov at forgifte luften for os andre. Nogle rygere argumenterer, at hvis de ikke må ryge i Vandrehallen ``kan de jo blive nød til at gå udenfor.'' Ja, ellers bliver ikke-rygerne nødt til det. Er det mere retfærdigt?

Hvis rygning endelig skal være tilladt i Vandrehallen, kunne man begrænse det til sydenden, hvor ingen er tvunget til at opholde sig eller gå igennem. Det vil stadig være i strid med loven, men det vil være en løsning, der er tålelig for alle parter.previous up next
Foregående: Leder : Dette Op: Forsiden Næste: Efterlysningfamos@math.ku.dk
Fri Dec 1 18:27:52 MET 1995