previous up next
Foregående: Efterlysning Op: Forsiden Næste: Om tredjeårs- /

Matematikseminar anno 1995 : en solstrålehistorie berettet af

Niels H. Christensen

Omtrent et halvt hundrede glade og rødkindede matematikstuderende mødtes en torsdag eftermiddag på Hovedbanegården. De skulle på matematikseminar i Nordsjælland hele weekenden. Og på trods af vejret blev der tale om en solstrålehistorie.

Da vi ankom til hytten, ventede der os flere glædelige overraskelser. Arrangørgruppen havde i lighed med sidste år skaffet en hytte med et fodboldspil. Desuden havde de aftensmaden klar.

Torsdag aften var der et enkelt foredrag på skemaet: Simon (studievejlederen) fortalte om SU-regler. Derudover var der almindelig hygge. Arrangørgruppen havde sørget for, at alle bar et navneskilt, og der var derfor rigtig god mulighed for at gøre sig bekendt med folk. Et fornuftigt træk, da der ikke ligesom sidste år var en ``alle kender alle''-stemning, idet der glædeligvis var et stort antal kommende 3. års-studerende med. Desuden deltog flere hovedfagsstuderende fra andre fag --- et tydeligt tegn på, at det er lykkedes at opbygge et tiltrækkende studiemiljø på Matematisk Institut.

Fredag var dagen med de mange foredrag. I det store lokale præsenteredes MAT3-kurserne, mens man i pejsestuen på skift præsenterede de forskellige retninger på overbygningsuddannelsen: analyse, geometri, algebra og andet. Således blev (så vidt jeg kan overskue) alle andendelskurser i det kommende semester nævnt. Et par lærere var forsinkede, og jeg havde på fornemmelsen, at programmet var lidt stramt for de MAT3-interesserede, men ellers forløb alt gnidningsløst.

Lørdag havde foredragene en lidt mere generel karakter. To andendelsstuderende (Martin og Jens Gustav) fortalte om det at skrive projekter lige fra MAT3 til specialet og kastede i øvrigt lys over de mere konkrete detaljer ved det at studere matematik på overbygningen. Herefter fulgte et foredrag om det at studere udenlands med alle dets glæder og sorger.

De to sidste foredrag blev holdt af folk udefra, men var nok så interessante for alle, der har valgt et matematikstudium. Det første drejede sig om matematikere i erhvervslivet og blev afholdt af en ph.d.'er, der selv arbejder i Unibank. Han fremhævede bl.a., at der bliver set på andre aspekter af en person i en virksomhed end dem man fokuserer på i universitetssammenhænge. Desuden understregede han, at hans arbejde ikke --- som mange af tilhørerne forventede --- på nogen måde var énsformigt.

En lidt anden vinkel på livet efter universitetet blev præsenteret af Peter D. Olsen, der er nybagt gymnasielærer. Han berettede på meget ærlig vis om stort og småt i denne forbindelse. Om elever, reformer, udbrændte kollegaer, udfordringer og aktive skolemiljøer. Han var glad for sit valg af karriere, men han var på den anden side skånselsløs i sin beskrivelse af jobbets mindre stimulerende side. Bagefter besvarede han både generelle og konkrete spørgsmål.

Lørdag aften var festaften. Middagen startede klokken otte og varede et par timer, imens snakken gik lystigt ved bordene. En gruppe havde sat sig for at sørge for, at der var salg af spiritus, hvad der var et meget prisværdigt initiativ. En anden gruppe havde arrangeret underholdning af forskellig slags. Til brug som præmier havde vi fra Gert Kjærgård Pedersen modtaget tre eksemplarer af hans ``Analysis Now'', hvad han også her i spalterne skal have stor tak for. Højdepunktet af showet var vist Kristian og Stina, der med stor majoritet vandt konkurrencen i lærerparodier for på ualmindelig præcis (og morsom) måde at imitere adskillige af instituttets markante personligheder.

Festen fortsatte til langt ud på morgenen og var et fint punktum for et seminar, der drejede sig om meget mere end faglige foredrag. Selvom regnen silede ned meget af tiden, var stemningen helt i top. Men fodboldspillet stod selvfølgelig også indenfor.

Til sidst en varm tak til arrangørerne, der har gjort et fremragende stykke arbejde med at stable et så ualmindeligt velfungerende arrangement på benene. Jeg er sikker på, at jeg her taler på vegne af alle deltagere.previous up next
Foregående: Efterlysning Op: Forsiden Næste: Om tredjeårs- /famos@math.ku.dk
Fri Dec 1 18:27:52 MET 1995