previous up next
Foregående: Civilization 2 Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

Det topologiske hjørne

Kennie Nybo Mortensen

I matematik 2AN regner man en opgave om, at produktet af to kompakte mængder i et metrisk rum er kompakt. Dette gælder helt generelt i topologi: Sætning (Tychonoff): Et vilkårligt produkt af kompakte rum er kompakt i produkttopologien. De af læserne, der har snuset lidt til aksiomatisk mængdelære, vil straks spørge sig selv, ``Vilkårlige produkter, kræver det ikke brug af udvalgsaksiomet?'' Jo, det gør det. Se bare her:

Udvalgsaksiomet: For enhver ikke-tom mængde X findes en udvalgsfunktion tex2html_wrap_inline968 , sådan at tex2html_wrap_inline970 for alle tex2html_wrap_inline972

Givet et system tex2html_wrap_inline974 af mængder defineres produktmængden tex2html_wrap_inline976 , som mængden af funktioner tex2html_wrap_inline978 , sådan at tex2html_wrap_inline980 .

Udvalgsaksiomet og Tychonoffs sætning er altså ækvivalente. For at vise, at udvalgsaksiomet kan bevises (hvis man bruger Tychonoffs sætning som aksiom), er det altså nok at vise at tex2html_wrap_inline982 .

Først et Lemma: Hvis X er en mængde og tex2html_wrap_inline986 er systemet af endelige delmængder af X, så er tex2html_wrap_inline990 de afsluttede mængder i en topologi på X. (Vi kalder denne for tex2html_wrap_inline994 topologien).

Bevis: En øvelse for læseren...

Lemma: Hvis en mængde X udstyres med tex2html_wrap_inline994 topologien, da er X kompakt.

Bevis: Endnu en øvelse for læseren...(Det er tilladt at bruge det endelige udvalgsaksiom).

Vi kan nu endelig bevise følgende:

Sætning: For enhver familie af ikke tomme mængder tex2html_wrap_inline974 , er tex2html_wrap_inline982 .

Bevis: Vi plomberer først alle mængderne med et ekstra punkt: tex2html_wrap_inline1006 , og udstyrer hver tex2html_wrap_inline1008 med topologien hvis subbasis er tex2html_wrap_inline1010 . I denne topologi bliver tex2html_wrap_inline1008 kompakt (indse det!). tex2html_wrap_inline1014 , da funktionen tex2html_wrap_inline1016 ligger i produktet.

tex2html_wrap_inline1018 er kompakt ifløge Tychonoffs sætning.

tex2html_wrap_inline1020 er afsluttet i tex2html_wrap_inline1018 , idet tex2html_wrap_inline1024 er åben og projektionerne er kontinuerte.

Ethvert endeligt snit af tex2html_wrap_inline1026 mængder er ikke tomt, thi man kan bruge det endelige udvalgsaksiom på de tilhørende tex2html_wrap_inline1028 mængder og sætte udvalgsfunktionen lig tex2html_wrap_inline1030 på resten af tex2html_wrap_inline1008 'erne.

tex2html_wrap_inline1034 er altså et system af afsluttede delmængder af tex2html_wrap_inline1018 med den egenskab, at ethvert endeligt snit herfra er ikke tomt. Da tex2html_wrap_inline1018 er kompakt, vil derfor også tex2html_wrap_inline1040 , men tex2html_wrap_inline1042 . tex2html_wrap_inline1044


previous up next
Foregående: Civilization 2 Op: FAMØS, maj 1996 Næste: Litteratur

famos@math.ku.dk
Thu May 30 23:14:01 MET DST 1996