previous up next
Foregående: Tetraederopgave Op: FAMØS december 1996 Næste: Nyt fra fagrådet

Matematikfilosofisk julekonkurence

Flemming Topsøe


Forleden var jeg til filosofitræf på NBI i en afløber af Claus Emmeche's biks (Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier). Blot en lille skare, der med Marie Svarre Nielsen som ypperstepræst så på dagens tekst: Artiklen ``Fresh Breezes in the Philosophy of Mathematics'' af Reuben Hersh (AMS Mathematics Monthly, 102 (1993), se også MAT tex2html_wrap_inline1552 NYT nr. 853, 1995).

Hos Hersh får de tidligere retninger intuisionisme, logicisme og formalisme nogle mere eller mindre velrettede spark. Og så kommer Hersh med sin matematikfilosofi. Jeg må hellere være ærlig: Jeg forstod det ikke, selvom det da lød fint at foreslå en humanistisk indfaldsvinkel til matematikfilosofi. Men jeg finder det nu altid svært, når man surfer rundt i ismerne.

En ting fandt jeg rigtig sjovt: Hersh foreslår en test som enhver, der har en holdning til matematik, bør kunne besvare. Hersh's pointe er så, at de tidligere ismer kun kan svare rigtig dårligt på de stillede spørgsmål, mens han med sin filosofi...Interessant nok svarer Hersh ikke selv på spørgsmålene. Vores ypperstepræst forsøgte at give de svar, Hersh ville have givet. Det var ret underholdende.

Det slog mig, at Hersh' spørgsmål bør nå ud til alle, der har en holdning til matematik - og det har alle læsere af FAMØS jo. Hvorfor ikke lave det til en julekonkurrence? Jeg håber FAMØS' redaktion vil indvilge i at være subjektivt dommerpanel og udpege en vinder. Kriterierne (perfiditet, seriøsitet, underholdningsværdi, originalitet, normnedbrydende,...) må den udmærkede redaktion selv vælge. Jeg yder gerne mit i form af en præmie (et eller andet beskedent, men brugbart) som jeg afleverer på Famøs' redaktion.

Men konkurrencen (uden præmier) skulle måske fortsætte mere seriøst? Hvert år? Interessant kunne det være, hvis man ved studiets start (matematikstudiet, naturligvis - findes der andre?) kunne få den studerende til at give sine svar, og så igen bede om svar ved studiets slutning. Eller se holdningen ændre sig år for år. Ingen dårlig ide, vel?

Her er så Hersh' syv spørgsmål:

  1. Hvad er det, der gør matematik anderledes?
  2. Hvad drejer matematik sig om?
  3. Hvordan kan det være, at der er næsten universel enighed om matematik?
  4. Hvordan opnår vi, foruden via bevis, erkendelse om matematik?
  5. Hvorfor er matematiske resultater uafhængige af tid, sted, race, nationalitet og køn, på trods af matematikkens sociale natur?
  6. Eksisterer det uendelige? Hvis så, hvordan?
  7. Hvorfor er ren matematik så ofte nyttigt?

Go' fornøjelse.

Redaktionen svarer

Tak for spørgsmålene. Vi afholder konkurrencen helt som du foreslår, med redaktionen som uvildige dommere. Alle aspekter af besvarelserne vil bliver vægtet - dog nok mest med hensyn til seriøsitet, underholdningsværdi, originalitet og metriknedbrydelse...

Besvarelser kan enten sendes elektronisk til famos@math.ku.dk eller til vores postkasse (se evt. side 2 i bladet) senest fredag den 21. februar 1997.

Også partielle besvarelser, som kun giver svar på nogle spørgsmål, accepteres - om ikke andet, så fordi nogle af spørgsmålene ikke er helt nemme.


previous up next
Foregående: Tetraederopgave Op: FAMØS december 1996 Næste: Nyt fra fagrådet

famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996