previous up next
Foregående: Matematikfilosofisk julekonkurence Op: FAMØS december 1996 Næste: Generaliserede Julia- & Mandelbrotmængder

Nyt fra fagrådet

Fagrådet for de matematiske fag (Centralmatematisk Fagråd) er igen trådt sammen efter et tamt og mødeløst forår. På generalforsamlingen blev følgende poster besat:

Men, hvad laver Fagrådet, hvad sker der? Fagrådet har tre repræsentanter siddende i Matematisk Studienævn, der består af tre studerende og tre lærere. Fagrådet har derigennem stor indflydelse på ændringer af f.eks. studieordninger. Generelt tager Fagrådet sig af problemer og spørgsmål rejst af de studerende. Enhver studerende kan anmode om at få et spørgsmål eller problem sat på dagsordenen, hvilket kan ske ved henvendelse til enten formanden eller næstformanden. Det er tanken, at Fagrådet om kort tid skal have en elektronisk post-liste, så alle kan skrive elektronisk post til Fagrådet og få meddelelser fra samme.

Alle matematik-, matematik-økonomi-, statistik- og aktuarstuderende er meget velkomne uanset årgang. Møderne afholdes `efter behov' så hold øje med opslag om dagsorden. Opslagene ophænges på nedgangene til Auditorium 5 og 6, på døren til biblioteket og på Mat1-opslagstavlen. Vel mødt.famos@math.ku.dk
Fri Dec 6 21:45:09 MET 1996