next up previous
Next: Lidt om... Up: No Title Previous: Den unge K's

Introduktion til Side 9 sætningen

Dette nummers side 9 sætning er skrevet af Peter Jørgensen. Mange af vores læsere vil kende Peter som instruktor på 2AL og tidligere også 3AL. Peter blev kandidat i foråret, og var i den anledning i avisen (Politikken). Pressen kunne ikke stå for Peters ``smutter''---et 11-tal i fysik1---de resterende eksamenskarakterer er alle 13-taller. Peter er nu Phd.-studerende og beskæftiger sig med algebraisk geometri, med særlig vægt på anvendelser i ring-teori. I dette nummers side 9 sætning løser Peter en gammel FAMøS opgave på vidunderligeste vis...Rasmus Borup Hansen
Wed Mar 1 23:49:24 GMT+0100 1995