next up previous
Next: Andet år. Up: ``Kursogrammer'' Previous: ``Kursogrammer''

Første år.

Første år ligner sig selv, idet der dog er sket den ændring, at analyse og algebra vægtes ens, dvs. med hver fire punkter. Udvalget lægger meget vægt på, at det nære samspil mellem de to kurser skal understreges kraftigt, så i praksis vil der være en meget flydende opdeling af de to emner. Som en nyhed er algebra-delen udvidet med elementær gruppeteori. Desuden er der kommet et nyt kursus til, nemlig det valgfrie kursus ``Mat ,'' der skal beskæftige sig med områder som f.eks. differensligninger, fraktaler, grafer & netværk, beregnelighed mv. Mat tænkes at bestå af nogle af emnerne kardinalitet/mængdelære, variationsregning, projektiv geometri, udvidet lineær algebra, konveksitet og klassiske funktioner (f.eks. gamma- og beta-funktionerne)---kort sagt skal alpha- og -kurserne komplementere det obligatoriske program og byde på smagsprøver på, hvor mangeartet og spændende matemtikken er.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995