next up previous
Next: Tredie år. Up: ``Kursogrammer'' Previous: Første år.

Andet år.

Andet år har ændret sig en del. I efteråret bydes der på fire punkters analyse, der i store træk svarer til det nuværende 2MA frataget målteori og kompleks funktionsteori. Desuden afholdes der et to-punkters kursus i sandsynlighedsregning og statistik, der er obligatorisk for alle, der ikke har taget Statistik 0. Dem, der har, kan i stedet tage f.eks. målteori eller numerisk analyse.

I foråret bydes på kompleks funktionsteori og Riemann flader (to punkter), og fire punkters algebra, der svarer til det nuværende 2AL med udvidelser, da der med den nye ordning er gruppeteori allerede på første år.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995