next up previous
Next: Andendelen Up: ``Kursogrammer'' Previous: Andet år.

Tredie år.

Tredie år er helt nyt. Der bydes på tre forskellige store kurser; et for hvert hovedområde af matematikken, nemlig algebra, geometri og analyse. Disse kurser er obligatoriske for hovedfagsstuderende og kan indgå i andendelen. Bifagsstuderende skal tage mindst et af de store tredieårskurser.

Det er tanken, at algebrakurset skal omhandle Galois-teori og talteori. Analysekurset er en indledning til funktionalanalyse og distributionsteori. Geometrikurset kommer i store træk til at svare til det nuværende 3GE. Begge sidstnævnte kurser forudsætter kurset i generel topologi, så på sin vis er dette også obligatorisk.

Tredie år byder desuden på en række mindre kurser. Matematikkens historie, ``MH,'' er reduceret til 2 punkter, idet det obligatoriske projektpunkt udgår. ``MT'' er målteoridelen af det tidligere 2MA. ``NA'' er numerisk analyse: det svarer til det hidtidige, dog forhåbentlig med mere vægt på den matematiske teori. Som noget nyt afholdes der også et tredieårskursus i repræsentationsteori, ``RT,'' og til sidst, men ikke mindst, en introduktion til algebraisk geometri, ``AG.''

Selv om målteori ikke er obligatorisk, er det dog en forudsætning for mange andendelskurser, så alle, der vil videre med analysen får det at se. For andendelens algebrakurser vil algebraisk geometri naturligvis have samme status, så det er kun de mest ensporede studerende, der ikke kommer til at tage begge disse kurser.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995