next up previous
Next: Kursernes indhold Up: Ny studieordning for Previous: Tredie år.

Andendelen

Udvalget har selvfølgelig også kigget på andendelen, og her er den mest drastiske forandring velsagtens, at det store obligatoriske program på tredie år har ædt sig ind her. Dette betyder, at andendelen i højere grad skal være specialiseringsrettet, idet man på dette tidspunkt gerne skulle have opnået det fornødne overblik over matematikken til at vide, i hvilken retning man har lyst til at gå.

Det er velkendt, at den nuværende andendel virker temmeligt uorganiseret, idet planlægningen sker fra semester til semester. Dette betyder, at det er svært at vide, hvilke kurser man skal tage et semester, for at have de rette forudsætninger for de kurser, der har ens interesse det næste semester. Det skal der gøres noget ved, så det anbefales, at der planlægges mindst et år frem ad gangen, hvilket gerne skulle afhjælpe denne type problemer. Hvormed det forhåbentligt undgås, at nogen tvinges til at tage det, som kritikere kalder, ``uinteressante pseudokurser.''

Der har været rejst nogen kritik af mængden af fagprojekter. Dette blev taget til efterretning, så nu skal der kun skrives to mod førhen tre. Det understreges endvidere, at fagprojekter stadig kan være enten skriftlige eller mundtlige, idet det dog kræves, at mindst et af dem afleveres skriftligt.

Som kronen på værket kommer specialet. Det er tanken, at det som nu skal være et semesters arbejde og afleveres skriftligt, men det følges op med en mundtlig overhøring. Tanken er hentet fra den gamle tradition for forsvar af disputatser, hvor den mundtlige fremlæggelse er en festlig afslutning på lang tids arbejde.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995