next up previous
Next: Hvorfor revision? Up: No Title Previous: Online versionen af

Ny studieordning for matematik

af Martin Jul

Som tidligere omtalt i Famøs blev der i november 1994 nedsat et udvalgt til revision af matematikuddannelsen, som opfølgning på den såkaldte Advisory Group rapport. Udvalget har nu afleveret sit forslag til en ny, tidssvarende studiestruktur, og ændringen af første og andet år ventes iværksat fra studieåret 1995--96, resten begyndende året efter.

Ud over en ny struktur, der gerne skulle sikre mere bredde, har udvalget også gjort sig nogle tanker om formen for undervisningen: inddragelse af datamater, ``laboratorie-timer,'' tutor-ordning og lignende er blevet vendt.

I denne artikel fortæller Martin Jul, der sad med i udvalget, om resultatet af arbejdet.

Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995