next up previous
Next: Første år. Up: Ny studieordning for Previous: Hvorfor revision?

``Kursogrammer''

Det spørgsmål, der sikker melder sig hos den nysgerrige læser er, ``hvordan ser det så ud, det nye program?'' Det er illustreret i figur 1. Bemærk dog, at kursernes navne endnu ikke ligger helt fast.

  
Figure: De nye kurser. De smalle kasser svarer til en belastning på to punkter det pågældende semester, de brede til fire. De obligatoriske kurser er markeret med fed skrift. Kurserne er An: analyse, LA: linær algebra, Mat /: udvalgt matematik, Al: algebra, SS: sandsynlighedsregning og statistik, KF: kompleks funktionsteori, MT: målteori, GT: generel topologi, NA: numerisk analyse, MH: matematikkens historie, RT: repræsentationsteori, AG: algebraisk geometri, Ge: differentialgeometri.

Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995