next up previous
Next: Udtryk Up: Tændstikkerne Previous: Tændstikkerne

Tal

Arabertallene kender vi jo, men hvordan skriver man dem med tændstikker? Jeg vælger at benytte cifre som på digitalure og lommeregnere (nymodens bras undtaget). To tændstikker til et éttal (1), tre til et syvtal (7), fire til 4, fem til 2, 3, 5 og 9, seks til 0 og 6, og syv til 8. Cifrene stilles på sædvanlig måde ved siden af hinanden, så de danner tal i titalssystemet.

Jeg vil til dette system -- som til de følgende -- stille spørgsmålet: Hvad er det største tal, der kan skrives med n tændstikker? Og ja, n er et naturligt tal (>1). I dette tilfælde er det let at indse, at for er svaret .

Romertallene vil jeg springe let henover. Ved naturlig notation fås en svarfølge som .Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995