next up previous
Next: Tal Up: Store tal Previous: Store tal

Tændstikkerne

Jeg vil uden videre tøven bevæge mig ind på det første system: tallene.

Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995