next up previous
Next: Mosers tal Up: Tændstikkerne Previous: Udtryk

Uendelige tal m.v.

Dette er jo et fagblad. Hvis arabertallet 8 kan skrives med 7 tændstikker, så kan vel også. Og kan i sig selv ikke skrives med fire tændstikker? Måske nok, men sker der andet, end at man havner i systemet med arabertal blot fire tændstikker forskudt?

Endelig ville nogle vel more sig med at opgive tanken om et system og blot kræve, at tændstikkerne udgør et dansk ord eller sætning (med en given notation for bogstaver). Dette kan der siges meget om, men ordene hører næppe hjemme i disse spalter.

Istedet vil jeg til sidst gengive et par klassiske konstruktioner, der giver mulighed for at skrive ret store tal med ret små midler. En undersøgelse af mulighederne ved at benytte dem i tændstiklegen overlades til læseren.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995