next up previous
Next: Sådan var Gauss' Up: Ackermanns funktion Previous: Ackermanns funktion

Opgave

Klassen af primitivt rekursive funktioner er den mindste klasse af funktioner, der indeholder

og er afsluttet over for funktionssammensætning

og primitiv rekursion

Vis at Ackermanns funktion ikke er primitivt rekursiv.Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995