next up previous
Next: Opgave Up: Store tal Previous: Mosers tal

Ackermanns funktion

Denne funktion er givet ved

Bemærk at der, udover rekursion, blot adderes med 1. Alligevel vokser funktionen utroligt stærkt -- prøv selv at regne efter. Funktionen blev opfundet som et eksempel på en rekursiv total funktion, der ikke er primitivt rekursiv. Den vokser ganske simpelt for hurtigt. Jeg vil stille læseren følgende

Rasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995