next up previous
Next: Kvantemekanikerens Hilbertrum Up: No Title Previous: Ganze transzendente Funktionen

Sådan laves Famøs

af Jette Randløv

``Røgen hænger i en grumset tåge under loftet. Sammenkrøllede A4-ark ligger smidt blandt afgnavede æbleskrog, størknede tyggegymmi og en hær af tomme cola-flasker. Nervøst tamper redaktørens nikotin-fingre på hakkebræddets smudsede taster. Øjenlågene hænger langt ned ad kinderne. Kvajelakken pøses ud over trykfejl og dårlige vitser. Deadline er om tyve minutter.''
Nej, nej, sådan er det slet ikke. Ikke alene er vi gået over til edb, men der heller ikke noget præg af hastværk eller ``snart-deadline'' over tilblivelsen af et Famøs, og ikke mindst er der ingen rygere i redaktionen. Vi tager vores tid og lever med at nyhederne, vi bringer, ofte er et par måneder gamle.

Efter udgivelsen af et blad er der en eller to måneder uden megen aktivitet. Redaktionsmedlemmerne mødes tilfældigt til forelæsninger og udveksler ideer, eller vi skriver til hinanden på vores mailingliste, famos@math.ku.dk. Omtrent 3 uger før deadline mødes vi alle og gør status over, hvor meget stof vi har, og hvad der mangler, som i hvert fald skal med. Som oftest er vi på det tidspunkt halvvejs, fordi flere har skrevet om noget sjovt, de er faldet over i mellemtiden. De resterende opgaver uddeles, og i de følgende dage skrives der lystigt. Og man skubber forsigtigt lidt til folk, som har lovet at komme med indlæg. Halvfærdige og færdige indlæg lægges i Famøs fællesbibliotek på UNIX-systemet, læses og kommenteres.

Endelig kommer det store ``klippe-klistre-møde'', hvor der læses korrektur, og indlæggene sættes i rækkefølge. (Navnet for mødet hænger ved fra dengang, hvor der faktisk var klister involveret.) Eventuelt råber vi hurra over, at det samlede antal sider kan deles med 4. Klippe-klistre-mødet er det eneste egentligt tidskonsumerende møde. Det tager typisk 4-5 timer, men vi håber, at det i fremtiden bliver mindre, da korrekturen vil blive læst forudgående.

Det er ganske givtigt at være med i redaktionen, og vi har det sjovt og hyggeligt. Sidste jul startede vi en jule-hygge-aften-tradition. Måske starter vi også en tradition for at gå i byen og spise efter klippe-klister-mødet.

Det er normalt ikke meget, vi hører fra læserne. Specielt ikke de af læserne som studerer her på institutet. Men vi regner med, at det er tegn på, at I kan lide bladet. (Den, der tier samtykker, som man siger.)

En gang spurgte jeg en statistiker, som netop var flyttet ind på den kollegiegang, hvor jeg bor, om han læste Famøs. Ja da, det gjorde han, ``der var engang en artikel om selvrefererende sætninger, der var meget god''. Pragtfuldt! Stjernegodt! Ikke alene bliver vi læst; vi bliver også husket! Ak, jeg mindes det, som var det i går.

Det er faktisk dyrt at være medlem af redaktionen. Vi har den sædvanlige kvartårlige seance, som specielt Rasmus ihærdigt dyrker, der går ud på, at hente reklamen fra naturfagsbogladen, og købe for et par hundrede kroner bøger, man lige falder over, når man nu er der. For en god ordens skyld skal nævnes, at bladets kasse afholder alle rimelige omkostninger ved produktionen.

For tiden er vi kun 4 aktive redaktører og en tegner. Det er ikke meget, men hvad værre er: vi er stort set nået lige langt i studiet. Det er ikke et problem nu, men det vil det være om få år.

Famøs redaktionen vil meget gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være med. Du er ikke forpligtet til at påtage dig opgaver. Specielt ser vi gerne nogle mat-øk'ere og 1. års studerende melde sig ved fanerne. Send et brev til famos@math.ku.dk eller få matematisk sekretariat, E103, til at lægge en seddel til os eller ring til Rasmus på tlf. 31354590---359.next up previous
Next: Kvantemekanikerens Hilbertrum Up: No Title Previous: Ganze transzendente FunktionenRasmus Borup Hansen
Mon Mar 6 16:51:54 GMT+0100 1995