next up previous
Next: Litteratur Up: Paradokser Previous: Den frie viljes

En slags konklusion

Det har været en lang rejse, og vi er nu nået til vejs ende, (men ikke til målet -- for målet var selve rejsen). Denne artikels konklusion vil jeg overlade til Wittgenstein:

Det, hvorom man ikke kan tale, om det må man tie. [17, (7),]


Rasmus Borup Hansen
Wed May 31 09:41:45 GMT+0200 1995